Pomagajmy...

Nasza szkoła bierze udział w zbiórce nakrętek na szczytny cel - dla Oliwki chorej na Rdzeniowy Zanik Mięśni. Jeśli masz ochotę pomóc to przyłącz się do naszej akcji. Przyjmiemy każdą ilość. Nakrętki można składać w budynku naszej szkoły u pani woźnej.