Ślubowanie klasy I , Dzień Edukacji Narodowej

13 października uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi złożyli uroczyste ślubowanie. W tym roku pasowania na ucznia dostąpiło trzynaścioro dzieci.

 

Na pamiątkę każdy otrzymał pamiątkowy dyplom, a także pierwszą w życiu legitymację szkolną.

 

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać

 

Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

 

Będę starać się być dobrym kolegą,

 

swym zachowaniem i nauką

 

sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” – ślubowało 13-ro uczniów.

Uroczyste ślubowanie odbyło się na sali gimnastycznej szkoły. Pierwszaki razem z uczniami klasy trzeciej rozpoczęły uroczystość wspaniałym występem artystycznym, do którego przygotowywały się już od pierwszych dni nauki.  Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki - także w języku angielskim! Pierwszaki wykazały się nie lada talentem wykonując taniec z pomponami oraz taniec z flagami.

Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Następnie Pierwszaki otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki od kolegów i koleżanek z klasy trzeciej.

Po uroczystym pasowaniu, klasa druga i chór dziewczęcy z klasy ósmej, zaprezentowali część artystyczną z okazji Dnia Nauczyciela. Uczniowie piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Podczas występu podkreślili wdzięczność dla wszystkich nauczycieli za ich codzienną pracę i trud wkładany w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia.

Na zakończenie akademii Pani Dyrektor wyraziła podziw i wdzięczność za zaangażowanie Uczniów w przygotowane uroczystości. Nauczycielom oraz pracownikom szkoły podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w dalszej pracy.

 

Film - ŚLUBOWANIE KLASY I 

Film - Dzień Edukacji Narodowej