Umiem pływać

2 grudnia 2020 r. uczniowie z klas  II-III naszej szkoły zakończyli kurs nauki pływania w ramach projektu „Umiem pływać”. Głównym celem projektu było upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci w środowisku wodnym  oraz uświadomienie dzieciom i rodzicom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą umiejętność pływania. Zajęcia odbywały się zgodnie z założonym programem i harmonogramem.

W czasie 20 godzin zajęć na basenie w Dąbrowie Tarnowskiej pod kierunkiem instruktora uczniowie poznali tajniki nauki pływania.

 

Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Udział w tym projekcie dał nie tylko możliwość nauki pływania, ale także aktywnego spędzania czasu  wolnego i wspólnej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczały wiele satysfakcji i radości. Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny   i bezpieczny korzystać z basenu i innych akwenów wodnych. Zajęcia dały im możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania, rozwijania   i podnoszenia sprawności fizycznej a także  zapobiegania wadom postawy. Wspólne wyjazdy integrowały uczniów i angażowały do wspólnych działań rodziców.

 Wszyscy uczniowie z niecierpliwością czekają na kolejny projekt dający im możliwość  doskonalenia pływania.

Dziękuję także tym rodzicom, którzy chętnie przyłączyli się  do opieki nad dziećmi w czasie wyjazdów .