Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej

 

 ,,Każdy rodzaj sportu niesie za sobą bogaty skarbiec wartości”.

                                                    Jan Paweł II

 

04 listopada 2021 roku o godzinie 12.00 odbyło się kameralne otwarcie Sali gimnastycznej. W imieniu wszystkich uczniów, gości przywitali: Paulina Skrzek oraz Dominik Didycz. Został wniesiony sztandar szkoły oraz odśpiewany hymn państwowy. Pani Renata Jadam – Lechowicz  przywitała wszystkich zgromadzonych.

Uczniowie klasy II zaprezentowali taniec z szarfami do piosenki o Polsce. Klasa II i III z okazji Dnia Edukacji Narodowej jeszcze raz podziękowała za trud włożony w prace wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły.

Głos zabrał wójt Arkadiusz Mikuła który złożył życzenia nauczycielom, podziękował oraz zaapelował, aby ich praca była budowana na relacji z uczniem, a nie na samej realizacji Podstawy Programowej. Zostały przyznane nagrody dla dyrektorów Szkół i Przedszkoli.

Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się przy fanfarach z udziałem zaproszonych przez panią dyrektor gości. Został odśpiewany hymn Szkoły Podstawowej pt. ,,Święta Kingo”.

Honorowy kanonik kapituły katedralnej ks. Czesław Górka poświęcił nową salę gimnastyczną oraz w swoim przemówieniu, podziękował wszystkim którzy przyczynili się do powstania tak pięknego obiektu, który będzie służył przez lata całej społeczności. Uczniowie dostali klucz od pani dyrektor Renty Jadam – Lechowicz, aby mogli korzystać z nowo otwartej sali gimnastycznej. Pierwszy gol oraz rzut do kosza został oddany przez p. Rentę Jadam – Lechowicz  oraz p. Arkadiusza Mikułę. Tak jak w sporcie, raz uda się nam rzucić, a innym razem nie trafiamy. Liczy się przede wszystkim zdrowa rywalizacji, chęć walki i dobra zabawa którą zaprezentował pan Wójt i pani Dyrektor.

Prezentacja filmu od 2017 roku przypomniała wszystkim jak powstał nowy obiekt sportowy. Uczniowie przygotowali bogaty program artystyczny, nawiązujący do tematyki sportu. Powróciliśmy na chwilę do historii igrzysk. Uczennice klasy VIII zaprosiły nas do zdrowej rywalizacji, siły, woli walki i zwycięstwa, symbolami były koła oraz znicz olimpijski. Boginie zawieszały koła olimpijskie przy piosence ,,Najlepsze z najlepszych” oraz przy zdjęciach Polaków, którzy odnieśli zwycięstwo. Wiersze Szymona Czarnika ,,Na Start” oraz Karola Barwacza ,,Elementarz sportowca” podkreśliły cechy dobrego sportowca. Artystyczną część zakończył zespół wokalny Canto piosenką ,,Śpiewam i tańczę”.

Pani dyrektor zabrała głos, w którym podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania nowej sali gimnastycznej, zostały wręczone pamiątkowe statuetki.

Wójt Arkadiusz Mikuła w swoich słowach skierowanych do wszystkich zebranych, zaznaczył że nowo powstała sala gimnastyczna spełnia odpowiednie standardy, podziękował wszystkim którzy przyczynili się do spełnienia tych wymogów, aby uczniowie mogli uczyć się w odpowiednich warunkach.

Poseł na sejm p. Wiesław Krajewski pogratulował wszystkim którzy przyczynili się do tak ważnej inwestycji. Obiekt który powstał służyć będzie całej społeczności, zaznaczył w swojej wypowiedzi. Życzył również, aby sport rozwijał się na wysokim poziomie, abyśmy mogli usłyszeć o uczniach tej szkoły, którzy zajmują wysokie miejsca na szczeblu krajowym. Tym miłym akcentem zakończyliśmy uroczystość otwarcia sali gimnastycznej.

Marzenia się spełniają, po trudach pracy wielu osób mamy nowy piękny obiekt. Tak jak w sporcie ciężka praca, wytrwałość, chęć walki, radość w pokonywaniu przeszkód są czynnikami do osiągnięcia sukcesu. Sala gimnastyczna jest już na mecie, natomiast uczniowie dopiero na starcie, do zdobywania sukcesów sportowych.

 Zapraszamy na film relacjonujący to wydarzenie.