Bądź bezpieczny! - spotkanie z Policją

13 września gościliśmy w naszej szkole Panów Policjantów. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w domu i w sieci. Prelekcja miała na celu uświadomienie uczniom zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z drogi oraz brak odblasków.

Nie zabrakło również informacji jak należy zachowywać się w kontaktach z nieznajomymi zarówno w przestrzeni publicznej jak i w sieci. Pouczono uczniów jak reagować, gdy czujemy się zagrożeni oraz jaką przyjąć pozycję w przypadku ataku psa.

Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci,  o czym świadczyły liczne pytania kierowane do policjantów.

Fachowe przeprowadzenie zajęć przyczyniło się do wzrostu wiedzy na temat bezpieczeństwa naszych uczniów, i mamy nadzieję, ze pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.