Cała świetlica - czyta dzieciom

Od 01.09.2015 świetlica szkolna czyta dzieciom ,,Nowe przygody Mikołajka” Rene Gościnny oraz wiersze, bajki, opowiadania związane z tematyką ujętą w planie świetlicy szkolnej. Zachęcamy wszystkich do czytania.

Zalety głośnego czytania

1.Buduje mocną wieź między dorosłym a dzieckiem.

2.Tworzy skojarzenie czytania z przyjemnością i poczuciem bezpieczeństwa.

3.Niezwykle stymuluje rozwój mózgu.

4.Przynosi ogromną wiedzę ogólną; rozbudowuje słownictwo.

5.Uczy myślenia, pomaga w zrozumieniu ludzi, świata i siebie.

6.Daje kontakt z bogactwem doświadczeń niemożliwych do zdobycia samemu.

7.Rozbudza zainteresowania, rozwija wyobraźnię.

8. Stymuluje rozwój emocjonalny, rozwija wrażliwość i empatię.

9. Uczy wartości moralnych, wpływa na zmianę negatywnych postaw na pozytywne.

10.Buduje samouznanie – dziecko czuje się ważne, kochane i coraz bardziej kompetentne.

11.Ułatwia samodzielne czytanie.

12.Chroni przed uzależnieniem od telewizji.

13.Uczy nie agresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.

14.Kształtuje nawyk czytania na całe życie.

15.Jest najlepszą inwestycją w pomyślną przyszłość dziecka.