Pomagamy-wspieramy-uczymy-rozwijamy

POMAGAMY-WSPIERAMY-UCZYMY-ROZWIJAMY

 Szkoła Podstawowa w Łukowej od lutego 2012r., realizuje projekt pod nazwą „POMAGAMY-WSPIERAMY-UCZYMY-ROZWIJAMY”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. Realizując go w naszej szkole zorganizowano  zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia taneczno-wokalne oraz zajęcia z logopedą.

 Do zajęć logopedycznych uczniów kwalifikowano na podstawie opinii logopedycznych, nauczycieli i badań wymowy przeprowadzonych przez nauczyciela – logopedę.

Kwalifikacji uczniów do zajęć gimnastyki korekcyjnej dokonał nauczyciel specjalista na podstawie obserwacji, rozmów z rodzicami i lekarzem pediatrą.

W zajęciach rozwijających zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych artystycznie biorą udział uczniowie zakwalifikowani przez nauczyciela muzyki i wychowawcę.

Dzieci uczestniczące w poszczególnych zajęciach spotykają się z nauczycielami i logopedą systematycznie 1-2 razy w tygodniu w celu korekty wad postawy, wad wymowy oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych /nauka tańca, śpiewu/.

 Uczniowie  uczestniczący w  w/w  spotkaniach ,korzystają z nowego specjalnie zakupionego sprzętu. Jest to sprzęt sportowy , pomoce np.gry dydaktyczne,  ciekawe książki, programy multimedialne, pomoce do zajęć artystycznych.

 Zapraszamy do galerii