Projekt edukacyjny „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego”

Od września 2013r. ruszył największy edukacyjny Projekt „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez  kompleksowe doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego”, który jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki pozyskało Starostwo Powiatu Tarnowskiego. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2015r. Nasza placówka jest jedną ze 150 szkół powiatu , które będą uczestniczyć w licznych różnorodnych formach wspomagania i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

W bieżącym roku szkolnym z bogatej oferty Samorządowego Centrum Edukacji  Rada Pedagogiczna wybrała tematykę szkoleń -„Rodzice są partnerami szkoły”.