Osoby i instytucje udzielające wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowawczej.

Osoby i instytucje udzielające wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowawczej.

1. Infolinia dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę  116 111

2. Infolinia dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 800 100 100

3. Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka  800 12 12 12

4. Ogólnopolski telefon dla Ofiar Przemocy w rodzinie " Niebieska Linia "  800 120 002

5. Ogólnopolski Telefon Zaufania " Narkotyki - Narkomania" dla dzieci i dorosłych Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii  801 199 990

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Szujskiego 66 Tarnów 14 621 50 83

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 10 a realizuje od 2017 roku na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Tarnowskim a Miastem Nowy Sącz zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Tarnowskiego.

Osoby znajdujące się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub po traumatycznych przejściach mogą liczyć na pomoc w zakresie specjalistycznych usług między innymi psychologicznych, terapeutycznych, prawnych i socjalnych, a także w uzasadnionej sytuacji na miejsce schronienia w hostelu.

Więcej informacji można znaleźć  na stronie Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu www.soik.pl

7. OSOBY POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM MOGĄ SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ I RZECZOWEJ W

Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnowie przy  Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Paulina Magiera

Osoba Pierwszego Kontaktu

ul. Krakowska 13/10, III p.

tel. 519 820 707 , 513 066 341

8. Punkt Pierwszego Kontaktu

tel. 18 449 04 95 / całodobowo/      e - mail : pomoc@soik.pl

9. Komenda  Miejska Policji w Tarnowie

adres : ul. Traugutta 4, 33-101 Tarnów 14 628 29 00  www.tarnow.policja.gov

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze

ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra  14 678 45 68 11

11. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lisiej Górze

ul. 1-go Maja 7, 33 - 140 Lisia Góra 14 678 46 78 , śr 8.30 - 15.30