Święto Konstytucji 3 Maja

“Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie ! “

Tymi słowami rozpoczyna się pieśń nawiązująca do wydarzeń sprzed 229 lat.

Czym jest Narodowe Święto 3 Maja?

 

 

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która do dziś nazywana jest Konstytucją 3 Maja. Powszechnie uważana jest za pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawą regulującą ustrój prawny, obowiązki obywateli oraz organizację władz państwowych.

 

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w celach ratowania Rzeczypospolitej. W 1772 roku doszło do pierwszego rozbioru Polski ( przez Prusy, Rosję i Austrię). Duża część terytorium kraju została zajęta przez obcych najeźdźców.

 

   Sesja, podczas której została uchwalona Konstytucja odbyła się na Zamku Królewskim  w Warszawie.  3 maja 1791 roku w Sali Senatorskiej zebrali się senatorowie i posłowie ( ok. 500 osób).

 

Sala senatorska, widok współczesny

 

     Majowe święto jest dla nas powodem do radości i dumy, ale także skłania nas do głębokiej refleksji. Konstytucję 3 Maja uchwalono w czasach trudnych dla Polaków. 

 

Pandemia covid - 19 również jest ciężką sytuacją dla nas, Polaków, a także dla całej Europy.

 

 Uczcijmy to ważne dla nas święto wywieszając biało - czerwoną flagę na znak pamięci o ważnym wydarzeniu historycznym, kształtując właściwą postawę obywatelską. W celu sprawdzenia swojej wiedzy na temat Konstytucji 3 Maja zapraszamy do rozwiązania krótkiego quizu.

QUIZZ