Szkolny konkurs historyczny "40 - lecie Solidarności"

I - kategoria  (klasy I-III ) plakat A3, dowolna technika, nawiązanie do tematu konkursu, dostarczenie wykonanych prac do 30.11.2020 r.

II - kategoria (klasy IV-VIII) test z wiedzy odbędzie się 30.11.2020 r.

Regulamin  konkursu

 

1. Organizatorem konkursu historycznego jest Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Łukowej.

2. Cele konkursu:

- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych oraz szacunku dla symboli narodowych

- popularyzowanie wiedzy z zakresu historii najnowszej

- przybliżenie postaci  i symboli historycznych tego okresu

- kształtowanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości artystycznej

3. Przedmiot i tematyka konkursu:

- praca plastyczna

- test z wiedzy w formie  online

4. Uczestnicy i kategorie:

I - kategoria  (klasy I-III ) plakat A3, dowolna technika, nawiązanie do tematu konkursu, dostarczenie wykonanych prac do 30.11.2020 r.

II - kategoria (klasy IV-VIII) test z wiedzy odbędzie się 30.11.2020 r., materiały do konkursu otrzymuje każdy uczestnik.

5. Ocena prac konkursowych:

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa i Dyrektor Szkoły. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody za pierwsze trzy miejsca, wyróżnienia oraz dyplomy za udział.

 

Zapraszamy

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu historycznego "  40 -lecie Solidarności":

I -etap kl. I-III

1. Julia Michalik

 

II etap kl. IV - VIII

1. Jagoda Podraza

2. Dominik Didycz

3. Ola Marcinek i Szymon Stachura

Wyróżnienie : Ola Schab

 

Rozdanie nagród i dyplomów w kl. I -III