Historia naszej szkoły

            Historia naszej szkoły sięga 1907r.W tym to roku za cenę 200 koron rocznie został wynajęty i przystosowany do wymagań szkolnych prywatny dom J. Szegdy.

         Po powrocie właściciela budynku z USA dom został mu zwrócony. Mieszkańcy postanowili wybudować własną szkołę.

         Szkolna Rada Krajowa we Lwowie przeznaczyła na ten cel 30 000 koron austriackich, a mieszkańcy dołoźyli 12 000. W ciągu roku szkoła została wybudowana. Była to pierwsza szkoła w powiecie tarnowskim. Obecnie w tym budynku mieści się przedszkole.

         W związku z powiększającą się liczbą uczniów po II wojnie światowej, poczyniono starania, aby część klas pobierała naukę w istniejącym jeszcze dworze. Wtedy do szkoły zaczęły uczęszczać  dzieci ze Śmigna.

         Zbyt małe sale lekcyjne nie mogły pomieścić nadmiernej liczby uczniów (200). Wobec powyższego w grudniu 1958r. utworzono Komitet Budowy Szkoły.

         W 1963r. rozpoczęto pierwsze prace pod fundamenty przyszłej szkoły i Domu Nauczyciela.

         Nowy rok szkolny 1968/69 rozpoczął się uroczyście 3 września już w nowym budynku szkolnym.