Jak wspierać dziecko w nauce?

Im szybciej dziecko wypracuje dobre techniki uczenia się, tym łatwiej będzie mu z nich korzystać w przyszłości. Nigdy nie jest za wcześnie, by wyrobić w dziecku pragnienie wiedzy. Jako rodzice powinniście sami opanować skuteczne techniki nauki, aby pomóc dziecku rozwijać się i wspierać je w nauce.

Bądź wzorem do naśladowania.

To rodzice muszą zapoczątkować u dziecka dobre nawyki. Jak mówi stare przysłowie: nie ważne, ale to, co robisz. Dobre przyzwyczajenia należy zacząć kształtować możliwie jak najwcześniej, najlepiej między pierwszym, a drugim rokiem życia. Pierwsze lekcje zaczynają się od obserwacji rodziców przy pracy.

Zaszczep miłość do nauki.

Niech dziecko wie, że nauka jest zabawą. Na długo, zanim dziecko zacznie szkołę, rodzice powinni mu zaszczepić zamiłowanie do nauki. Czytaj z dzieckiem, upewnij się, że dom jest pełen książek i zabawek, które mogą stymulować jego umysł. Im bardziej pobudzana jest ciekawość dziecka, tym bardziej prawdopodobne, że będzie szukało naukowego wyjaśnienia nurtujących go pytań.

Naucz dziecko dawać z siebie wszystko.

Niech dziecko odczuwa satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Upewnij się, że wie, że gdy robi coś dobrze. Nie chodzi o naukę dla pochwał, czy to w domu czy w szkole. Naucz dziecko, że wszystko co robi, robi dla siebie, dlatego powinno być dumne ze swoich sukcesów. Spraw, by jego osiągnięcia budowały w nim pewność siebie.

Naucz dziecko wytrwałości.

W celu stworzenia dobrych nawyków, rodzice muszą nauczyć dziecko jak być wytrwałym i nie poddawać się przeciwnościom. Najważniejsze, by dziecko koncentrowało się na tym, co robi i konsekwentnie dążyło do celu.

Naucz dziecko odpowiedzialności.

Gdy dziecko zacznie naukę szkole, odpowiedzialność będzie chyba najistotniejszą jego cechą. Dziecko musi sobie zdawać sprawę z tego, że samo odpowiada za swoje decyzję. Musi umieć przewidzieć konsekwencje swoich wyborów, nim zadecyduje np. czy chce się uczyć, czy może woli grać w piłkę. Wykonywanie prac domowych jest również jego obowiązkiem jako członka rodziny. Należy dopilnować, by podeszło do tego z powagą.

Naucz dziecko dobrej organizacji.

Pomóż dziecku organizować różne sprawy. Na przykład zawsze zwracaj uwagę, by po skończonej zabawie posprzątało po sobie zabawki. Jako nastolatek będzie musiało organizować nie tylko należące do niego przedmioty, ale przede wszystkim swój czas.

Pomóż dziecku nauczyć się zarządzać czasem.

Pomóż dziecku zorganizować plan zajęć pozaszkolnych. Ustalcie godziny konkretnych zajęć i trzymajcie się ich. Najlepiej, jeżeli dziecko będzie miało jakieś zajęcia od samego początku, aż do końca szkoły. Sprawdzaj również jak dziecko rozplanowuje swoją naukę. Większość sprawdzianów zapowiadanych jest z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, dlatego jeżeli prawidłowo rozłożycie naukę w czasie efekt będzie dużo lepszy, niż jeśli dziecko zacznie się uczyć w ostatniej chwili.

Zachęcaj dziecko do czytania.

Czytanie dziecku za młodu sprawia, że miłość do książek utrzymuje się również, gdy jest starsze. Zrób wszystko, by twoje dziecko weszło w świat nauki z dobrą umiejętnością czytania.

Zachęcaj dziecko do zadawania pytań.

Zachęcaj dziecko do zadawania pytań dotyczących otaczającego je świata, będziesz w ten sposób inspirować jego ciekawość i chęć do nauki.

Pomóż dziecku być niezależnym myślicielem.

Rodzice powinni zadawać dziecku pytania, by zmusić je do samodzielnego myślenia.

Przekonaj dziecko, by zawsze było przygotowane do lekcji.

Odpowiednie przygotowanie jest podstawową zasadą sukcesu. Cokolwiek robimy, musimy być do tego przygotowani. Zachęcaj dziecko, by zawsze przerobiło wszystko, co konieczne czy to na zajęcia w szkole, czy poza nią.

Namawiaj dziecko do powtórek.

Przy nauce każdego przedmiotu ważne jest, by rozumieć to, czego się uczy. Powtarzaj z dzieckiem materiał, a z czasem nauczy się robić to samo. Nauka oparta jest na ciągłym powtarzaniu materiału i umiejętności odtworzenia go własnymi słowami.

Zapewnij dziecku dobre warunki do nauki.

Jako rodzic powinieneś zapewnić dziecku dobre miejsce do nauki. Gdy zacznie chodzić do szkoły, powinno posiadać wygodnie biurko z dala od zabawek, telewizora i wszystkiego, co może je dekoncentrować.

Okresowo sprawdzaj pracę dziecka.

Zapytaj je o zadanie domowe, poproś o wyjaśnienie zasad projektu, zapytaj, czego potrzebuje do jego wykonania.

Ucz dziecko koncentracji.

Dziecko musi być zawsze skupione na tym, co właśnie robi. Wymagaj od niego rzetelnej pracy.

Monitoruj postępy dziecka.

Najlepszym sposobem rozwijania dobrych nawyków u dziecka jest ciągłe sprawdzanie jego postępów. Chwal dziecko, jeżeli dobrze sobie radzi i skarć je, jeżeli nie przykłada się do pracy.

Motywuj dziecko do pracy.

Szczere wyrazy dumy i zadowolenia mogą motywować dziecko do dalszej pracy. Gdy dziecko zyska pewność siebie, będzie mu łatwiej się rozwijać.

Uzbrój się w cierpliwość.

Rozwijanie u dziecka dobrych nawyków jest procesem, który wymaga czasu. Jeżeli dziecko ma trudności, nie krzycz na nie, tylko mu pomóż. Dawaj mu rady i bądź cierpliwy, na postępy trzeba poczekać.