Zbiory

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi działa od roku szkolnego  1946/1947.W chwili obecnej mieści się na piętrze w jednym pomieszczeniu  pełniącym funkcję wypożyczalni  i czytelni.

Posiadamy około 4 tysiące egzemplarzy książek,  prenumerujemy  kilka  tytułów czasopism.  Działania biblioteki  wspiera  grupa  łączników bibliotecznych, która pomaga w doborze książek, aktywnie uczestniczy w życiu biblioteki.

Posiadamy wiele interesujących książek. Księgozbiór uzupełniamy w miarę możliwości poprzez zakup nowości, przyjmujemy także książki używane w dobrym stanie (głównie literaturę dla dzieci i lektury szkolne).

Na naszych półkach znajdują się :

-bajki

-opowiadania dla młodszych dzieci

- baśnie i l3egendy

- literatura obyczajowa

- literatura przygodowa

- literatura historyczna

- literatura przyrodnicza

- książki popularno naukowe (m.in. o zwierzętach, przyrodzie)

W czytelni można skorzystać  ze słowników, encyklopedii  i innych wydawnictw informacyjnych.

Czasopisma w stałej prenumeracie:

- Victor Junior

- Kumpel

- Świerszczyk

- Cudaczek

MULTIMEDIA

W tym zakresie nasze zbiory są skromne. Są to przede wszystkim  lektury, filmy edukacyjne.

Artykuły