SZKOLNE KOŁO CARITAS


 

Od października 2007 r. w  naszej szkole działa Szkolne Kolo Caritas. Jest to organizacja uczniowska, działająca na zasadzie wolontariatu . Jej celem jest mobilizacja uczniów do działania na rzecz potrzebujących i uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka, często bezbronnego wobec choroby, biedy  i cierpienia.

Od samego  początku zainteresowanie kołem było duże. Zgłosiło się kilkudziesięciu ochotników , wszyscy chętni, o otwartym sercu i z pragnieniem niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Dziś koło zrzesza 14 osób, a jego działalność przybiera różne formy.  Członkowie Koła włączają się  w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji tj. Jałmużna Wielkopostna, Chleb Miłości, dla osób ubogich i samotnych, oraz pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych. Ponadto uczniowie odwiedzają samotnych i  chorych w parafii z okazji świąt obdarowując ich upominkami , które wykonują samodzielnie. Odwiedzają dzieci w Domu Małego Dziecka .

Asystentem kościelnym  koła  jest ksiądz Czesław Górka. Opiekunem Szkolnego Koła Caritas jest p. Paulina Targosz.

Artykuły