KOŁO TEATRALNE "Trzy po trzy"

        Koło teatralne działa  w naszej szkole już ponad 20 lat - początkowo pod opieką   p. Jadwigi -Drwięgi wspieranej przez p. H. Stawarską. Przed 10 laty do współpracy dołączyła p. M. Bryła-Bogacz.
Uczniowie - aktorzy przygotowują rokrocznie inscenizacje jasełkowe oraz przedstawienia na uroczystości szkolne, konkursy.
       Od początków swego istnienia możemy pochwalić się kilkoma cennymi dla nas nagrodami - zespołowymi i indywidualnymi. Trzeba przyznać, że łukowska młodzież w większości wykazuje zdolności aktorskie, chętnie prezentuje swe talenty na scenie, wykorzystuje i wzbogaca swą wyobraźnię, kreatywność.
Próby do inscenizacji to wspólna praca, nauka i zabawa.
Praca - nad samym sobą, swoimi cechami charakteru: cierpliwością,   opanowaniem,   sumiennością, umiejętnością współpracy w grupie rówieśników ...
Nauka - języka teatru, interpretacji powierzonej roli, rozumienia tekstu, wykorzystywania swego głosu ...
Zabawa - słowem, gestem, kostiumem, rekwizytem, kreacją ...
         Najważniejsze jest bycie razem i tworzenie razem, czerpanie z tego przyjemności i dawanie jej innym!

          W roku szkolnym 2013/2014 przygotowujemy w dużej, 19-osobowej, grupie (kl. V i VI) jasełka, które zostaną wystawione w domu Parafialnym dla mieszkańców naszej parafii, a w planie mamy udział Turnieju "Maska" oraz oprawę artystyczną Dnia Rodziny.