SZKOLNE KOŁO FOTOGRAFICZNE

    

   Pierwsze fotograficzne próby miały miejsce w roku szkolnym 2012/2013. Wrażliwym okiem wykazały się dziewczęta, ubiegłoroczne szóstoklasistki. Ich zdjęcia, przedstawiające łukowski krajobraz, znajdują się na naszej stronie.
W roku bieżącym opieki nad chętnymi fotografami podjął się pan D. Janus. Z całą pewnością będzie co oglądać!
Wybór najlepszych prac przeznaczonych do umieszczenia na szkolnej stronie internetowej dokonywany będzie zespołowo.
To też jest nauka - nauka podejmowania wspólnych decyzji, ich uzasadniania, dokonywania krytyki i jej przyjmowania.
Przyroda - piękno łukowskiego krajobrazu, zmiany zachodzące w naturze wraz ze zmianami pór roku - to tegoroczny
temat przewodni.
       Początkującym artystom obiektywu życzymy wielu jak najciekawszych             i najpiękniejszych ujęć!!!

Artykuły