Bezpieczeństwo dziecka w sieci

Bezpieczeństwo dziecka w sieci

2,5 latki potrafią już obsłużyć smartfon a nie potrafią jeździć na rowerze... Coraz młodsze dzieci zdobywają umiejętność korzystania z Internetu. Jednak etapy rozwoju psychicznego dziecka nie dają ochrony przed zagrożeniami z sieci lub wymagają odpowiedniego przygotowania do korzystania z tego medium. Psycholodzy alarmują – Rodzice często postrzegają komputer jako kolejną zabawkę, dzięki której mogą zająć się swoimi obowiązkami.

Trenerzy Fundacji "Ale heca" – w projekcie- "WWW- wiem, widzę i wybieram!" uczyli zasad bezpiecznego korzystania z Internetu; dzieci i rodziców. Szkoleni nauczyciele poznawali między innymi formy kontaktu przez Internet preferowane przez uczniów oraz ich poziom zaawansowania w korzystaniu z tego medium.

Nie chcemy zniechęcać do korzystania z Internetu, to medium jest już wpisane w życie szkolne, akademickie i zawodowe – mówi prezes Fundacji "Ale heca" Angieszka Czmyr-Kaczanowska. Założeniem projektu było ograniczenie liczby dzieci skrzywdzonych w sieci.

Wirtualny nastolatek

Psycholodzy spotykają się z przypadkami, kiedy opiekunowie przyprowadzają dziecko w traumie po szoku spowodowanym np. wmontowaniem ich własnego zdjęcia wpuszczonego przez nie w sieć w zdjęcie erotyczne. – Wtedy możemy już tylko łagodzić skutki ale zapobieganie nierozważnym zachowaniom i wyjaśnianie młodemu człowiekowi, co może go spotkać, to najlepsze rozwiązanie – mówi Magdalena Sękowska, sprawująca merytoryczną opiekę na projektem, psychoterapeutka i doradca rodzinny. Dziecko zaangażowane w gry lub słanie maili nie sprawia kłopotów, można zająć się swoimi sprawami. - Rodzice sami nie wiedzą jak organizować dostęp do Internetu. Zdarza się, że porządek domowy kreują dzieciaki – mówi psychoterapeutka – To nie komputer jest problemem ale brak rodzicielskiej konsekwencji – wyjaśnia.

Patrycja Antosz, socjolog i psycholog przeprowadziła w ramach kampanii "WWW- wiem, widzę i wybieram!" badania ankietowe z nastolatkami od 11-tu do 15-tu lat, ankiety wypełniali również rodzice. - Dzieci w tym wieku potrafią już wyłączyć filtr rodzinny, zablokować niechciane kontakty – mówi psycholog – Co trzecie spotkało w Internecie osobę, która chciała się z nim umówić – opisuje wyniki prac. Im starsze dziecko, tym więcej spędza czasu przy komputerze. Naturalną u nastolatka, silną potrzebę nawiązywania więzi społecznych zaczyna realizować wirtualnie. – Prawie każdy ma już profil na portalu społecznościowym, korzysta ze skype, gadu-gadu, wchodzi na strony demotywatorów – mówi Patrycja Antosz. Dorastając, nasi milusińscy zaczynają nas prześcigać w wiedzy informatycznej.

Jak wygląda skowronek?

Patrzę na moją córkę, która z łatwością obsługuje komputer ale ma świadomość sześciolatki – mówi Małgorzata Hadyś, wiceprezes Zarządu Fundacji "Ale heca".- W tym wieku dziecko nie jest jeszcze przygotowane do odbioru treści, które może zobaczyć w Internecie, nie potrafi też obronić się przed nimi – tłumaczy. Jej druga 3,5 letnia córeczka sprawnie obsługuje klawiaturę telefonu komórkowego.- Jak każdy rodzic obawiam się Sieci ale wiem, że należy pokazać dzieciom jak można pozyskać z tego źródła informacje – twierdzi mama - Ostatnio sprawdzałyśmy, jak wygląda skowronek i zamawiałyśmy plecak do zerówki.

To nie Internet jest bezpośrednim zagrożeniem ale np. nierozwinięta jeszcze u dzieci umiejętność spojrzenia na siebie z dystansu. W wieku dojrzewania nastolatki intensywnie przeżywają wszelkie wydarzenia postrzegane przez nie jako forma niepowodzenia towarzyskiego.

-Zetknięcie z bezwzględnością innych użytkowników sieci np. rówieśników może być przyczyną tragedii. - A dla dzieci grupa rówieśnicza jest bardzo ważna, odrzucenie, wyśmianie przez wpis, komentarz na forum, wykorzystanie zdjęcia to częste przypadki – mówi Angieszka Czmyr-Kaczanowska.

Zarówno pokrzywdzony jak i prześladowcy nie mają jeszcze świadomości jak pożytecznym ale i niebezpiecznym narzędziem jest Internet. Brak im potrzebnego w tym wieku wprowadzenia w rzeczywistość wirtualną, która tylko z nazwy wydaje się być innym światem. Badania wykazały, ze 12,13 - letnie dzieci potrafią wyłączyć blokadę rodziców lub tzw. tryb porno, który pokazuje ostatnio przeglądane strony.

W sieci dobrego i złego

Bardzo ważne jest to, aby rodzice i nauczyciele korzystali z tych samych narzędzi w Internecie co ich podopieczni. Jest to wiedza konieczna do porozumiewania się z nimi i sprawowania kontroli. Na szkoleniach dla rodziców trenerzy proponowali podpisanie umowy z dzieckiem. Określamy w niej, że sprzęt z dostępem do sieci jest w ogólnym pomieszczeniu, do którego wszyscy mają dostęp, ustalamy ilość godzin dziennie, które można przy nim spędzić. Dziecko uczy się netykiety, czyli etyki korzystania z Sieci. Szkoleniowcy Fundacji "Ale heca" przekazali nauczycielom informacje o sposobach korzystania z sieci oraz wyniki badań dające obraz umiejętności w tej dziedzinie ich uczniów. Dzieci poznały podstawowe zasady bezpieczeństwa takie jak: nie podawanie adresu, czy telefonu, umiejętność odmówienia dorosłemu, który się z nimi kontaktuje przez Internet np. spotkania poza domem.

- Nie odetniemy dzieci od wirtualnych zagrożeń. Jak je ochronić w najlepszy sposób? – Uczmy dziecko samodzielności w odróżnianiu dobra i zła, wzmacniajmy w nim krytycyzm wobec samego siebie i świata – radzi Magdalena Sękowska. Jak tego dokonać? – Pozwalajmy dziecku zadawać pytania np. kwestionujące nasze decyzje, nie obrażajmy się o to, ma prawo mieć wątpliwości – radzi psychoterapeutka – Pytajmy je o zdanie na ważne dla niego i dla nas tematy - zachęca. Dzieci nie mają jeszcze rozwiniętego dostatecznie myślenia abstrakcyjnego. Zrozumieją dlaczego oczekujemy dyscypliny w Sieci, kiedy opiszemy zaistniałą już sytuację, która spotkała ich rówieśnika.

Maria Kudroń