„ Z LEGENDĄ I BAŚNIĄ PRZEZ POLSKĘ I NAJBLIŻSZE OKOLICE”

Innowacja była realizowana w roku szkolnym 2016/2017  w klasach I i II. Materiał był realizowany jako cykl zajęć prowadzonych systematycznie raz na dwa tygodnie,  od października do czerwca.

W trakcie zajęć uczniowie poznawali legendy miast polskich: Tarnowa , Krakowa , Warszawy, Torunia, Gniezna, Poznania, Gdańska, Wieliczki. Poznawali zabytki, tradycje, obyczaje, z których słynie omawiane miasto. Wiadomości te poznawały słuchając bajek, legend  , oglądając i komentując prezentacje multimedialne  oraz  biorąc udział w różnego rodzaju zajęciach. Następnie tworzyły  prace plastyczne , które były wyeksponowane na wystawach.

Punktem wyjścia do rozpoczęcia wędrówki po naszym kraju była   Lisia Góra, która jest  naszą gminą. Uczniowie poznali herb oraz historię tej miejscowości.

Uczniowie pracowali z mapą Polski , wskazywali płożenie miasta    oraz drogę jaką należy przebyć z miejsca zamieszkania. Na zakończenie innowacji uczniowie przygotowali prezentację multimedialną.