"Książka uczy i bawi"

„Książka uczy i bawi”

„Książki dają wiele radości,

 mądry ten, co w swym domu często je gości”

 

                 Obecnie najczęstszym sposobem na spędzanie wolnego czasu przez dzieci  są gry komputerowe lub oglądanie bajek. Różnorodne,  coraz nowocześniejsze sprzęty są  już w każdym domu i  dzieci  chętniej po nie sięgają niż po książki, bo opanowanie  obsługi komputera jest dużo łatwiejsze i atrakcyjniejsze niż czytanie. Dziecko, które opanuje technikę czytania, chętniej weźmie do ręki ciekawą, różnorodną lekturę i może  stać się świadomym czytelnikiem. Nie jest to łatwe zadanie dla młodego człowieka, jeśli nie będzie miał wsparcia w dorosłych. To właśnie my możemy dzieci zarazić czytaniem lub zrazić do lektury.

            Nawyk obcowania z książką i stały z nią kontakt znacząco wpływa na sferę poznawczą, wychowawczą, estetyczną i rozwija wyobraźnię dziecka, a więc ułatwia dobre funkcjonowanie w okresie edukacji szkolnej i w życiu dorosłym.

               Obecnie literatura dziecięca jest niezwykle bogata i różnorodna. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Poza tym świat realny i fantastyczny inspiruje do wykonywania prac plastycznych, przygotowywania scenariuszy przedstawień teatralnych, opracowywania pytań do quizów. Jednym słowem książka daje wiedzę, ale też  pozwala na otworzenie siebie na to, co nowe, poznanie swoich możliwości, zdolności i zainteresowań, zacieśnienie więzi koleżeńskich i rodzinnych a przede wszystkim jest alternatywą dla spędzania czasu przed telewizorem , czy komputerem.

Projekt realizowany we  współpracy z  bibliotekarzami z Biblioteki Szkolnej i Filii Biblioteki Publicznej w Łukowej.

Innowacja prowadzona będzie na zajęciach dodatkowych w wymiarze 1 godziny tygodniowo z uczniami klas II . Nie wymaga finansowania.

Czas trwania innowacji od 15.10.2015r. do 24.06.2016r.