Kadra nauczycielska

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Dyrektor - mgr Renata Jadam-Lechowicz - pedagog

 

mgr Daniel Janus - wychowanie fizyczne, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Anna Kosman-Sztorc - oligofrenopedagog

 

mgr Ewelina Kuczera – edukacja wczesnoszkolna

 

lic. Monika Piękoś– edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Halina Stawarska – edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Kinga Głowacz – język polski

 

mgr Lucyna Mlicka – język angielski

 

mgr Marzena Sobas - s. Teodoriana - religia

 

mgr ks. Czesław Górka- religia

 

mgr Magdalena Ziółkowska – muzyka, świetlica, biblioteka

 

mgr Monika Kukla - plastyka

 

mgr Małgorzata Rhein-Stono – matematyka, informatyka

 

mgr Monika Szatko- j. polski, zajęcia logopedyczne, świetlica, instruktor szachowy

 

mgr Marta Sławieniak - historia, wos, świetlica

 

mgr Paulina Targosz - geografia, przyroda, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, korekta, świetlica,

 

mgr Monika Żurkowska - język niemiecki

 

mgr Małgorzata Doroż- fizyka, matematyka

 

mgr Grażyna Armatys - chemia, biologia