KADRA NAUCZYCIELSKA

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Dyrektor -mgr Daniel Janus - wychowanie fizyczne, tachnika

 

 

 

 mgr Małgorzata Bryła-Bogacz – edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Lucyna Buwaj – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka 

 

mgr Halina Stawarska – edukacja wczesnoszkolna, technika

 

mgr Kinga Głowacz – język polski

 

mgr Lucyna Mlicka – język angielski

 

mgr s. Marta Kwarta – religia

 

mgr ks. Czesław Górka- religia

 

mgr Magdalena Ziółkowska – muzyka

 

mgr Monika Kukla - plastyka

 

mgr Małgorzata Rhein-Stono – matematyka, informatyka

 

mgr Monika Szatko- świetlica, zajęcia logopedyczne, j. polski

 

mgr Marta Sławieniak - historia, wos, pedagog

 

mgr Paulina Targosz - wychowanie fizyczne, korekta, geografia, przyroda

 

mgr Monika Żurkowska - język niemiecki

 

mgr Małgorzata Doroż- fizyka, matematyka

 

mgr Grażyna Armatys - chemia, biologia

 

mgr Aleksandra Kozioł- edukacja dla bezpieczeństwa