SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

Magdalena Marciniec

 

ZASTĘPCA

      Natalia Błoniarczyk

 

SKARBNIK

Oliwia Podraza

 

 

Artykuły