Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

- 2.09.19r. - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

- 23 - 31.12.19r. - zimowa przerwa świąteczna

- 27.01 - 09.02.20r. - ferie zimowe

- 09 - 14.04.20r. - wiosenna przerwa świąteczna

- 21 - 23.04.20r. - egzaminy ósmoklasistów

- 26.06.20r. - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

 Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych- ustalonych przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców, rady pedagogicznej.

 

        14.10.2019r. – Dzień Edukacji Narodowej (poniedziałek)

 

        21,22,23 kwietnia 2020r – egzamin ósmoklasisty  (3 dni)

 

        2,3 stycznia 2020r.  (2 dni, czwartek, piątek)

 

        12 czerwca 2020r.   (1 dzień, piątek)

 

        19.06.2020r. – Dzień Patronki Szkoły (1 dzień, piątek)