ankieta

Czy podoba Ci się nasza strona?

Pokaż wyniki
newsletterstatystyki
  • Odwiedziło nas: 267709 osób
  • Do końca roku: 16 dni
  • Do wakacji: 193 dni
kalendarz

Sobota, 2018-12-15

Imieniny:

Celiny, Ireneusza
kalendarz koniec
Logo BIP

REKRUTACJA

Jesteś tu: » Strona główna - Aktualności szkolne » REKRUTACJA

Procedura przyjęcia dziecka w roku szkolnym 2018/19

do Szkoły Podstawowej  im. św. Kingi w Łukowej

 

Zapisu dzieci do  Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Łukowej dokonuje się z zachowaniem następujących zasad i regulaminu rekrutacji:

 

1.    DO KLASY PIERWSZEJ są przyjmowane:

       1) dzieci siedmioletnie urodzone do 31.12.2011r.:

           a) zameldowane i zamieszkujące w obwodzie szkoły,

           b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła  dysponuje wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców   (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły.

      2) na wniosek rodziców naukę może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat - decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.


2.   Terminy rekrutacji i wymagane dokumenty.


        1) Terminy rekrutacji:

             a)   od 1 marca do 31 marca  2018r. - składanie wniosków o przyjęcie dzieci do klasy pierwszej;

             b)   do 20  kwietnia 2018r.  – weryfikacja wniosków;

             c)   23 kwietnia 2018r. - podanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych;

             d)   od 23 do 27 kwietnia 2018r. - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

             e)   30 kwietnia 2018r. - podanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
             f)    od 20 do 22 sierpnia 2018r.-  składanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej;

             g)   do 24 sierpnia2018r. - weryfikacja wniosków,

             h)   27 sierpnia 2018r.  – podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

             i)    od 27 do 28 sierpnia 2018r. potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

             j)   29 sierpnia 2018r.- podanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.


        2) Wymagane dokumenty:

            a)    karta zgłoszenia dziecka do szkoły – załącznik  nr 1:

            b)    wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły ( oprócz karty) – załącznik nr 2 (dot. dzieci zameldowanych poza obwodem);

            c)    oświadczenie  - potwierdzenie  woli przyjęcia – zał. nr 3;

Dokumenty składa w gabinecie dyrektora rodzic lub opiekun prawny.

 

3.  W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka  w szkole poza obwodem,  rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są  do powiadomienia  dyrektora szkoły obwodowej  o miejscu realizacji przez ich dziecko obowiązku szkolnego.


4. W przypadku dzieci zameldowanych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Łukowej, a zapisanych do innych szkół lub przedszkoli – rodzice powinni zawiadomić o tym dyrektora szkoły obwodowej.


5. Rodzice  (prawni opiekunowie) dzieci, które nie zostały przyjęte mogą  wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.


Pliki do pobrania

Strona głównaPoleć nasLista mailingowaNapisz do nas