ankieta

Czy podoba Ci się nasza strona?

Pokaż wyniki
newsletterstatystyki
 • Odwiedziło nas: 222692 osób
 • Do końca roku: 342 dni
 • Do wakacji: 150 dni
kalendarz

Wtorek, 2018-01-23

Imieniny:

Fernandy, Jana
kalendarz koniec
Logo BIP

REGULAMIN

Jesteś tu: » Strona główna - Aktualności szkolne » REKRUTACJA » REGULAMIN

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

w Szkole Podstawowej im. św. Kingi w Łukowej

na rok szkolny 2016/2017

 1. Kandydaci zameldowani w obwodzie Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Łukowej są przyjmowani z urzędu.
 2. Kandydaci zameldowani poza obwodem Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Łukowej są przyjmowani po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wg kryteriów przedstawionych w tabeli.
  1. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
  2. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna ustala kolejność kwalifikacji.
  3. Komisja rekrutacyjna może określić wykaz dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów.
  4. W przypadku nieprzedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów określonych przez komisję rekrutacyjną - potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium.
  5. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty).
  6. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Lisia Góra

10

2.

Dziecko zamieszkałe poza gminą Lisia Góra

5

3.

Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Łukowej

5

4.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do Szkoły w Łukowej

3

5.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

6.

Niepełnosprawność kandydata

1

7.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

8.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

9.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

10.

Samotne wychowywanie kandydata 
w rodzinie

1

11.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

 

Strona głównaPoleć nasLista mailingowaNapisz do nas