Zajęcia na świetlicy

Kierownik Świetlicy:

 


mgr Daniel Janus

 

 

 

Wychowawcy:

 

 

mgr Monika Szatko

mgr Magdalena Ziółkowska

mgr Marta Sławieniak

 

Świetlica szkolnajest pozalekcyjną formą dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. Nadrzędnym celem naszej pracy jest zapewnienie dzieciom opieki w godzinach pracy rodziców, w warunkach sprzyjających ich harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu.

Nauczyciele pracujący w naszej świetlicy pracują zgodnie z rocznym planem pracy. Poprzez realizację tego planu, kształtujemy u dzieci rozwój zainteresowań, umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię, pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego.

Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci. Dlatego dzieci mają czas na dowolne zabawy zgodne z upodobaniami.

 

 

 

 

ZAJĘCIA NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Zajęcia programowe

 

Realizowane są według opracowanego tygodniowego planu pracy
wychowawczo- dydaktycznej.

 

 

Zajęcia sportowe

 

Prowadzone są codziennie w różnej formie, w miarę możliwości dzieci wychodzą na boisko, plac zabaw, a gdy pogoda nie pozwala dzieci na korytarzu szkolnym lub w sali gimnastycznej bawią się wspólnie lub grają w tenisa stołowego. 

 

 

Zajęcia dydaktyczne

 

Dzieci mogą wykazać się wiedzą rozwiązując krzyżówki, szarady, labirynty czy rozsypanki literowe. Ta forma rozrywki intelektualnej rozwija logiczne myślenie. W świetlicy można przygotować się do lekcji bądź różnego typu konkursów. Wychowawcy pomagają tłumacząc niezrozumiałe dla uczniów wątki.

 

 

Zajęcia taneczne

 

Zajęcia taneczne odbywają się raz w tygodniu. W czwartki od 15.00 do 16.00 uczniowie klas I-VI uczą się różnych układów tanecznych do piosenek, poznają różne techniki taneczne, sami wymyślają kroki do układów choreograficznych. Uwielbiają również bawić się w różne zabawy taneczne.

 

Od września 2017r. nie ma zajęć z tańcem.

 

 

 

Zajęcia plastyczno-techniczne

 

Wyzwalają w dzieciach twórcze ekspresje. Możliwość wykorzystania różnorodnych technik pozwala wyzwolić w dziecku autentyczną radość tworzenia. W świetlicy dzieci codziennie mogą wykonywać prace plastyczne – techniczne. 

 

 

 

Kółko szachowe

 

Kółko szachowe od 21 września 2017r. odbywa się raz w tygodniu w środę od 15.00– 16.00 na świetlicy szkolnej. Uczestniczą w nim uczniowie klas I – III.

 

Podczas zajęć dzieci poznają podstawy i taktykę gry w szachy a także ukierunkowane są na własny sposób myślenia. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Nauka gry w szachy stwarza uczniom nieograniczone możliwości wykazania inicjatyw, ćwiczy pamięć, koncentruje uwagę, a ponad to inicjuje sytuacje wymagające abstrakcyjnego myślenia.

 

 

 

 

Priorytetem w pracy opiekuńczo- wychowawczej jest bezpieczeństwo uczniów. Wychowawcy świetlicy dbają, by każde dziecko miło i efektywnie spędzało czas w szkole przed lekcjami i po ich ukończeniu.

 

 

Świetlica w naszej szkole jest miejscem

gdzie można miło i pożytecznie spędzać czas.