COVID-19

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.

 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

 • W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny.

 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła  je zmieniła.

 

Konsultacje są dobrowolne dla ucznia. Nadal obowiązuje nauczanie zdalne.

HARMONOGRAM KONSULTACJI

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

J. polski (Kinga Głowacz)

 godz. 9:00 – 10:00

J.polski kl. IV-V (Monika Szatko)godz. 9:30-10:30

Matematyka kl.IV-VII (M. Rhein-Stono) godz.12:15

Chemia, biologia (Grażyna Armatys) godz. 8:00-8:45J. angielski kl. VIII(Lucyna Mlicka)godz.8:30-10:00

Matematyka kl.VIII (M. Rhein-Stono) godz.11:15

Historia, WOS (Marta Sławieniak) godz. 9:30-10:45

J.angielski kl.VIII

(Lucyna Mlicka) godz.12:30-14:00

J. niemiecki (Monika Żurkowska) godz. 8:45-9:30

Matematykakl.VIII (M. Rhein-Stono) godz.10:15

Technika (Daniel Janus) godz. 8:00-8:45

Plastyka (Monika Kukla) godz.11:00-12:00

 

Geografia, przyroda (Paulina Targosz) godz. 10:00-11:00

J. angielski kl. IV-VII(Lucyna Mlicka)godz.10:00-12:00

Edb (Daniel Janus) godz. 10:10-10:50

   

Muzyka (Magdalena Ziółkowska) godz.11:30-12:30

Fizyka, matematyka (Małgorzata Doroż) godz. 12:00-12:45

Technika (Halina Stawarska) godz. 9:00-10:00

   

Religia (ks. Czesław Górka)godz. 9:00-10:00

 
     

Religia (s. Urszula) godz.9:00-10:00