Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
•	Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych - 1 września 2021r.
•	I okres- 1 września 2021r.- 31 I 2022r.
•	Zimowa przerwa świąteczna – 23 XII 2021- 31 XII 2021r.
•	II okres – 1.02. 2022r. – 24 VI 2022r.
•	Ferie zimowe 17 - 30 stycznia 2022r.
•	Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia- 19 kwietnia  2022r.
•	Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 24 czerwca 
2022r.
•	Ferie letnie 25 czerwca 2022r.- 31 sierpnia 2022r.
•	Egzamin ósmoklasisty – 24, 25, 26 maja 2022r.
Dni ustawowo wolne od pracy:
•	Dzień Wszystkich Świętych – 1 listopada 2021 r.,
•	Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2021r.,
•	Nowy Rok - 1 stycznia 2022r.
•	Trzech Króli – 6 stycznia 2022r.,
•	Święto Pracy – 1 maja 2022r.,
•	Święto Konstytucji – 3 maja 2022r.
•	Boże Ciało – 16 czerwca 2022r.

  Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych- ustalonych przez dyrektora 
szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców, rady pedagogicznej.
14.10.2021r. – Dzień Edukacji Narodowej (czwartek)
12.11.2021r. -(piątek)
7 styczeń 2022r. - (piątek)
2 maja 2022r. - (poniedziałek)
24, 25, 26 maja 2022r – egzamin ósmoklasisty (3 dni)
17 czerwca 2022r. (1 dzień, piątek)
21.06.2022r. – Dzień Patronki Szkoły (wtorek)