Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 •  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych - 1 września 2022r.
 •  I okres - 1 września 2022r.- 31 I 2023r.
 •  Zimowa przerwa świąteczna – 23 XII 2022- 31 XII 2022r. 
 •  II okres – 1.02. 2023r. – 23 VI 2023r.
 •  Ferie zimowe 30 stycznia - 12 lutego 2023r. 
 •  Wiosenna przerwa świąteczna - 6 kwietnia- 11 kwietnia 2023r. 
 •  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych - 23 czerwca 2023r.
 •  Ferie letnie - 24 czerwca 2023r.- 31 sierpnia 2023r. 
 •  Egzamin ósmoklasisty – 23, 24, 25 maja 2023r.

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • 1.11.2022 r.  - Wszystkich Świętych
 • 11.11.2022r. - Narodowe Święto Niepodległości
 • 1.01.2023r.   - Nowy Rok
 • 6.01.2023r.   - Trzech Króli
 • 1.05.2023r.   - Święto Pracy 
 • 3.05.2023r.   - Święto Konstytucji
 • 08.06.2023r. - Boże Ciało

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych- ustalonych przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców, rady pedagogicznej.

 • 31.10.2022r. - dzień przed Dniem Wszystkich Świętych (poniedziałek)
 • 02.01.2023r. - dzień po Nowym Roku (poniedziałek)
 • 2.05.2023r. - między 1 a 3 maja (wtorek)
 • 23/24/25.05.2022r – egzamin ósmoklasisty (3 dni)
 • 09.06.2023r. - dzień po Bożym Ciele (piątek)
 • 21.06.2023r. – Dzień Patronki Szkoły (środa)