Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCA - MONIKA ŚWIĄTEK

ZASTĘPCA - JOANNA CZOSNYKA

SKARBNIK - EDYTA DIDYCZ

SEKRETARZ - ELŻBIETA MARCINIEC