DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI


Dostosowanie wejść do budynków

Bramka prowadząca do budynku ma szerokość co najmniej 0,9m. Budynek jest czytelnie oznakowany. 

Drzwi wejściowe mają w świetle ościeżnicy co najmniej szerokość 0,9m i wysokość 2,00 m. Otwarcie drzwi nie wymaga znacznej siły. Klamki są wygodne w użytkowaniu, nie wymagają obracania. 

Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście. W obrębie dojścia do budynku bariera architektoniczna w postaci jednego stopnia. Nawierzchnia ciągu pieszego prowadzącego do budynku ma szerokość co najmniej 1,5 m  jest w dobrym stanie technicznym (brak ubytków, nierówności nawierzchni), wejście jest łatwe do odnalezienia i urządzone w sposób przewidywalny. Wejście jest wystarczająco oświetlone.

 

Dostosowanie korytarzy

Korytarze mają szerokość co najmniej 1,20 m, w ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów. Stosowane materiały wykończeniowe nie odbijają światła (nie powodują zjawiska olśnienia), a posadzki mają właściwości antypoślizgowe również w warunkach zawilgocenia. Meble i elementy wyposażenia nie zawężają szerokości przejścia i nie powodują utrudnień w poruszaniu się w budynku.

 

Dostosowanie schodów

 Ilość stopni w biegu nie przekracza 12. Szerokość użytkowa biegu wynosi co najmniej 1,20 m. Wszystkie stopnie mają tę samą szerokość i wysokość (max. 175 mm). Poręcze są wygodne w użytkowaniu. Schody są oznaczone kontrastowo (pierwszy i ostatni stopień).

 

Dostosowanie wind

 Brak wind.

 

Dostępność pochylni

 Brak pochylni.

 

Dostępność platform.

 Brak platform.

 

Dostępność informacji głosowych

 Brak dostępności informacji głosowych.

 

Dostępność pętli indukcyjnych

 Brak dostępności pętli indukcyjnych.

 

Dostosowanie parkingów

 Szkoła nie posiada parkingu.

 

Prawo wstępu z psem asystującym

 Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

 

Dostępność tłumacza języka migowego

 W szkole jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego.