INNOWACJE

Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2020/2021:
" Czytam z klasą lekturki spod chmurki" międzynarodowy projekt 
edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

"Śpiewam i gram...świetnie się mam" innowacja programowo-organizacyjna w 
zakresie edukacji muzycznej