Dla Rodziców

Stypendia Wójta

 

Bardzo proszę zapoznać się z kryteriami przyznawania stypendium, 
wypełnić wniosek w formie elektronicznej i przesłać na adres szkoły do 
dnia 15 czerwca br.(poniedziałek). Wniosek i regulamin poniżej w plikach do pobrania

Rada Rodziców:

przewodnicząca Monika Świątek

zastępca Joanna Czosnyka

skarbnik Edyta Didycz

sekretarz Małgorzata Michalik

 

Rada Rodziców

działająca przy Szkole Podstawowej w Łukowej

informuje, iż wszystkie pytania i sprawy dotyczące naszej szkoły można kierować na email Rady Rodziców.

Rada Rodziców odpowie i postara się pomóc w sprawach zgłaszanych na pocztę.

Rada Rodziców

 

Email

radarodzicow.splukowa@op.pl