Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
•	Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych - 1 września 2020r.
•	I okres- 1 września 2020r.- 31 I 2021r.
•	Zimowa przerwa świąteczna – 23 XII 2020- 31 XII 2020r.
•	II okres – 1.02. 2020r. – 25 VI 2021r.
•	Ferie zimowe 15 - 28 lutego 2021r.
•	Wiosenna przerwa świąteczna 01 kwietnia- 06 kwietnia  2021r.
•	Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 25 czerwca 
2021r.
•	Ferie letnie 26 czerwca 2021r.- 31 sierpnia 2021r.
•	Egzamin ósmoklasisty – 25, 26, 27 maja 2021r.
Dni ustawowo wolne od pracy:
•	Dzień Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r.,
•	Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020r.,
•	Nowy Rok - 1 stycznia 2021r.
•	Trzech Króli – 6 stycznia 2021r.,
•	Święto Pracy – 1 maja 2021r.,
•	Święto Konstytucji – 3 maja 2021r.
•	Boże Ciało – 11 czerwca 2021r.

  Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych- ustalonych przez dyrektora 
szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców, rady pedagogicznej.
14.10.2020r. – Dzień Edukacji Narodowej (środa)
2.11.2020r. -(1 dzień, poniedziałek)
25, 26, 27 maja 2021r – egzamin ósmoklasisty (3 dni)
4 czerwca 2021r. (1 dzień, piątek)
18.06.2021r. – Dzień Patronki Szkoły (1 dzień, piątek)
23 i 24 czerwca 2021r. (2 dni, środa, czwartek)